Nový výzkum zdůrazňuje možná hygienická rizika na povrchu v nemocnicích

Tork, značka SCA, při příležitosti Světového dne hygyieny rukou, zvyšuje povědomí o kritickém “5. momentu hygieny rukou” podle WHO, který se týká  okolí pacienta. Podílí se tak na oslavě Mezinárodního dne hygyieny rukou, který se slaví 5. května.

S cílem zvýšit povědomí o významu hygieny rukou v oblasti zdravotní péče, přední světová společnost v oblasti hygieny a zdraví SCA společně s RISE (Švédským výzkumným institutem) hrdě sdílí nový výzkum zaměřený na výskyt bakterií zjištěných v okolí pacienta. Dvouletá studie se zabývala výzkumníky SCA, zdravotnické instituce a výzkumné ústavy. Studie byla sponzorována švédskou vládní agenturou Vinnova, která je zodpovědná za podporu udržitelného růstu prostřednictvím inovací a zaměřila se na textil a povrchy v okolí pacienta jako na možné zdroje infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI – health care associated infections).

Je třeba zdůraznit dezinfekci rukou po dotyku okolí pacienta

Pomocí vzorků DNA výzkumníci zkoumali bakterie nalezené na povrchu v bezprostředním okolí pacienta, mezi něž patří: textilie, jako jsou oddělovací závěsy pro soukromí pacienta, ložní prádlo v neonatálních inkubátorech, ochranné zábrany pro pacienty,  podlahy v lůžkových odděleních, toaletách a sprchách. Zkoumané povrchy obsahovaly širokou škálu bakterií, z nichž některé jsou potenciální patogeny a mohou vyvolat infekci. Závěr studie zdůrazňuje potřebu správné hygieny rukou, kterou Světová zdravotnická organizace WHO nazývá „5. moment pro hygienu rukou“. Bohužel, podle amerického časopisu Infection Control je dodržování hygieny rukou v zdravotnických zařízeních je nejnižší pro 5. moment[1]. Pouze 60 procent zdravotnických pracovníků tuto skutečnost jednoznačně uznává a dodržuje daná pravidla.

 

„Naše studie ukazuje, že povrchy blízké pacientům mohou obsahovat potenciálně patogenní bakterie. Správná hygiena rukou po kontaktu s povrchy může pomoci zabránit křížové kontaminaci a potenciálně pomáhá snížit riziko HAI,“ říká Birgitta Bergströmová, Msc, Microbiologie a hygiene v RISE Agrifood and Bioscience.

Vzdělávání, postupy čištění a umístění zásobníků jsou klíčové

V předchozí tříleté studie s 16 nemocnicemi,  kterou značka Tork[2] sponzorovala, se 60 procent zdravotnických pracovníků domnívalo, že umístění zásobníků je hlavním příspěvkem k lepšímu dodržování pravidel, který zaručuje dlouhodobou změnu chování.

 

„Naše studie ukázala, že je důležité podívat se na hygienické momenty z hlediska zdravotnického personálu a úkolů, maximálně zjednodušit splnění 5 momentů a také  zajistit snadný přístup a logické umístění zásobníků. I taková malá změna může mít velký dopad,“ řekla Carolyn Berland, vedoucí vědecký pracovník výzkumu a vývoje společnosti SCA.

 

Dávkovače Tork používané ve studii jsou součástí celkové nabídky hygieny rukou pro zdravotní péči. Vzhledem k tomu, jak důležitá je častá hygienická praxe mezi pracovníky v oblasti zdravotní péče, je výběr dezinfekčních prostředků a mýdel optimalizován tak, aby byla hygiena rukou co možná nejjemnější, efektivnější a co nejrychlejší.

Tork doporučuje následující kroky, aby podpořil dodržování norem a pomohl v prevenci infekcí:

 

• Informujte pracovníky a návštěvníky o důležitosti 5. momentu hygieny rukou.

• Mějte jasné a podrobné procesy pro čištění oblastí v blízkosti pacienta

• Čistěte textilie pro pacienty často a zvažte, kdy mohou být vhodnější textilie na jedno použití

• Zlepšete dodržování doporučení pro umístění stojanu Tork ve zdravotnických zařízeních. Doporučení založená na výzkumu společnosti Tork naleznete na adrese (Http://www.tork.co.uk/about/hygiene/dispenser-placement-healthcare/)

• Navštivte webovou stránku Mezinárodního dne pro hygienu rukou WHO (http://www.who.int/gpsc/5may)

 

Propagace Mezinárodního dne hygieny rukou pro zdravotnické pracovníky

 

Podle WHO zůstávají nemocniční infekce HAI zásadním problémem. Dobrá hygiena rukou je obecně považována za jednu z nejdůležitějších metod omezení těchto infekcí[3]. Proto každoročně WHO za podpory Organizace pro bezpečnost pacientů (POPS) zdůrazňuje význam hygieny rukou na Mezinárodní dnu hygieny rukou dne 5. května. SCA je hrdým účastníkem tohoto programu.

 

„Zdravotničtí pracovníci jsou zaneprázdněni, protože se snaží chránit zdraví svých pacientů. Potřebují a zaslouží si naši podporu, aby mohli v případě potřeby rychle a snadno provádět hygienu rukou,“ řekl Berland. „Mezinárodní den hygieny rukou může těmto odborníkům pomoci v jejich obtížné úloze dodržování pravidel hygieny.“

 

 

 

O studii Vinnova I-Tex

S cílem zjistit, jak je možné snížit infekce spojené s poskytováním zdravotní péče (SCI), se SCA zúčastnila jako jeden z hlavních přispěvatelů dvouletého výzkumu společnosti Vinnova který zahrnul třináct partnerů, včetně nemocnic, výzkumných ústavů a ​​soukromých firem. Společnost SCA investovala více než 2 000 hodin do tohoto projektu.

 

O Mezinárodním dni hygieny rukou

Mezinárodní den hygieny rukou je kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) na podporu hygieny rukou v oblasti zdravotní péče každoročně 5. května. Cílem těchto snah je zlepšit soulad poskytovatele zdravotní péče s Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a doporučení WHO pro hygienu rukou. Aktivity kolem Světového dne hygieny rukou také řeší a objasňují nesprávné chápání o hygieně

 

rukou.

 

O značce Tork®

Značka Tork vyrábí produkty a poskytuje služby pro profesionální hygienu zákazníkům, mezi které patří, mimo jiné restaurace, hotely, školská a zdravotnická zařízení, kanceláře,  a průmyslové podniky. Mezi produkty patří dávkovače a zásobníky, toaletní papír, papírové ručníky, utěrky, ubrousky a utěrky pro průmyslové využití. Značka Tork je jedničkou na trhu díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti hygieny mimo domov, funkčnímu designu a praxi v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Tork je globální značkou společnosti SCA a poskytuje své služby ve více než 80 zemích. Další informace najdete na www.sca-tork.com.

 

 

O SCA

SCA je vedoucí globální společností, působící v oblasti hygieny a dřevozpracujícího průmyslu. Skupina SCA vyvíjí a vyrábí dlouhodobě udržitelným způsobem produkty osobní hygieny, hygienické papírové výrobky a produkty ze dřeva. Své produkty prodává přibližně ve 100 zemích světa pod silnými značkami včetně nadnárodních značek TENA a Tork i značek regionálních jako Lotus, Libresse, Tempo a Libero. Jako největší vlastník lesů v Evropě klade SCA vysoký důraz na trvale udržitelný rozvoj v lesním hospodářství. Skupina SCA zaměstnává přibližně 44 000 lidí (údaje na konci roku 2013). Prodej v roce 2014 dosáhl částky 104 miliard SEK (11,4 miliardy EUR). SCA byla založena v roce 1929, hlavní sídlo má ve Stockholmu ve Švédsku, kde je zapsána na burze NASDAQ OMX. Pro více informací navštivte prosím www.sca.com.

 

[1] American Journal of Infection Control. “Pro zlepšení 5. momentu WHO v prevenci křížové infekce”

[2] Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. “Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit”  BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.

[3] “Hand hygiene: Back to the basics of infection control.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249958/#ref1

*http://www.who.int/gpsc/pops/en/Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.